สารพันปัญหา
1. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  เข้าเว็บไซต์ www.mea.or.th คลิก "ประกาศรับสมัครงาน" หรือ https://mea.thaijobjob.com
2. คำถาม :  เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลาทำการ ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
3. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท
-ค่าธรรมเนียมสอบ 250 บาท 
-ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการ Internet 30 บาท
-ค่าบริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง SMS จำนวน 20 บาท

(ค่าธรรมเนียมทั้งสามส่วนจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
4. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย วัน เวลา และสถานที่ ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.mea.or.th
5. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.