ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศผลการสอบ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)
การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) ตามประกาศที่ ฝทม. 2/2566 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) ตามประกาศที่ ฝทม. 2/2566 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 2/2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 2/2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)