ประชาสัมพันธ์

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง กำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง กำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน
การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 5 /2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลพิการ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 5 /2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลพิการ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน