ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะตำแหน่ง กำหนดการทดสอบว่ายน้ำ กำหนดการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) ตามประกาศที่ ฝทม. 3/2567 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะตำแหน่ง กำหนดการทดสอบว่ายน้ำ กำหนดการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) ตามประกาศที่ ฝทม. 3/2567 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) ตามประกาศที่ ฝทม. 3/2567 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) ตามประกาศที่ ฝทม. 3/2567 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)
การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 3 /2567 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 3 /2567 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)