ประชาสัมพันธ์

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติ
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 1/2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (ตำแหน่งนิติกร 4)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 1/2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (ตำแหน่งนิติกร 4)