ประชาสัมพันธ์

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติ
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน
การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 4 /2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงาน