ประชาสัมพันธ์

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศผลการสอบ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศผลการสอบ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศผลการสอบ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเกทวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศผลการสอบ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเกทวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติฯ และกำหนดการทดสอบ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติฯ และกำหนดการทดสอบ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติฯ และกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติฯ และกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติฯ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติฯ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง กำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ตำแหน่งลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ , ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง กำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน ตำแหน่งลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ , ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 5 /2566 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ, ลูกจ้างจัดหาพัสดุ, และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 5 /2566 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้านครหลวง ในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ, ลูกจ้างจัดหาพัสดุ, และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล