ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง 23 คุณวุฒิ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศผลสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง 23 คุณวุฒิ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา สถานที่สอบ และ การเข้าร่วมกิจกรรม MEA Career Workshop จำนวน 23 คุณวุฒิ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา สถานที่สอบ และ การเข้าร่วมกิจกรรม MEA Career Workshop จำนวน 23 คุณวุฒิ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 23 คุณวุฒิ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติ จำนวน 23 คุณวุฒิ
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง กำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง กำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน
การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 4/2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 4/2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน