ประชาสัมพันธ์

ประกาศ การไฟฟ้านครหลวง เรื่อง รายละเอียดสถานที่สอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ การไฟฟ้านครหลวง เรื่อง รายละเอียดสถานที่สอบสัมภาษณ์
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง แจ้งเปลี่ยนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง แจ้งเปลี่ยนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน
การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 1/2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การไฟฟ้านครหลวง ประกาศที่ ฝทม. 1/2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน