ประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้านครหลวง ประกาศผลการสอบ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การไฟฟ้านครหลวง ประกาศผลการสอบ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)
การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะตำแหน่ง กำหนดการทดสอบว่ายน้ำ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) ตามประกาศที่ ฝทม. 4/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้านครหลวง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะตำแหน่ง กำหนดการทดสอบว่ายน้ำ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) ตามประกาศที่ ฝทม. 4/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ) คุณวุฒิประกาศนีบัตรมัธยมศึกษาตอนตั้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) ตามประกาศที่ ฝทม. 4/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ) คุณวุฒิประกาศนีบัตรมัธยมศึกษาตอนตั้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) ตามประกาศที่ ฝทม. 4/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563
ประกาศกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ และรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย คุณวุฒิประกาศนีบัตรมัธยมศึกษาตอนตัน (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกำหนดการตรวจสอบคุณสมบัติ และรายชื่อผู้เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย คุณวุฒิประกาศนีบัตรมัธยมศึกษาตอนตัน (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)
ประกาศที่ ฝทม. 4/2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศที่ ฝทม. 4/2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1