ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ)คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ซ่างสายอากาศ) และพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่งสายใต้ดิน) ตามประกาศที่ ฝทม. 2/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบภาคปฏิบัติ)คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ซ่างสายอากาศ) และพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่งสายใต้ดิน) ตามประกาศที่ ฝทม. 2/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติการเข้าร่วมกิจกรรม MEA Career Workshop การทดลองสอบปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติการเข้าร่วมกิจกรรม MEA Career Workshop การทดลองสอบปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ์
ประกาศการไฟฟ้าครหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้าครหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน 
การไฟฟ้านครหลวง ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝทม. 3/2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การไฟฟ้านครหลวง ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝทม. 3/2562